INTRODUCTIE

Welkom op de website van de vereniging van Nederlandssprekenden in en om Lyon! Onze vereniging is vooral gericht op gezellig contact, maar we proberen elkaar ook waar mogelijk te helpen met relevante informatie.

Spring naar:

Een stukje geschiedenis…
Het begon allemaal met de organisatie van een Sinterklaasfeest voor Nederlanders in en rondom Lyon. Hieruit vloeide in 2002 de vereniging “Lys-Oranje” voort, die werd opgericht met als doel om Nederlands-sprekenden in en rond Lyon met elkaar in contact te brengen en samen onze Nederlandse ‘roots’ te onderhouden. Omdat het  aantal Vlaamse leden steeds talrijker werd  is er begin 2015 besloten de vereniging om te dopen tot “Nederlands-Vlaamse Vereniging van Lyon en Omstreken”. Inmiddels heeft de NVVLO meer dan 100 leden.

Wie zijn de leden van de NVVLO?
De leden van de NVVLO zijn heel divers. Ze komen hier voor hun werk. Ze zijn de liefde achterna gegaan. Ze zijn op zoek naar een nieuwe toekomst met meer rust, zon, en natuur. Ze komen voor lekker eten, wijn, de grote stad. Het goede Franse leven. Ze spreken uitstekend Frans. Of zijn misschien nog aan het leren. Ze voeden een meertalig gezin op. Ze genieten van hun pensioen. Ze zijn hier geboren. Ze verblijven hier tijdelijk. Wat de reden ook is, de NVVLO biedt verschillende activiteiten die aansluiten bij de wensen van de leden. En nieuwe initiatieven zijn altijd welkom.

 Wat doet de vereniging?

 • We organiseren Nederlandse en Vlaamse feesten, denk aan Koningsdag, Carnaval, WK voetbal kijken, etc. Ook helpen wij mee aan de organisatie van het Sinterklaasfeest op de Nederlandse School de Oranje Leeuw.
 • We bieden de leden een groot online netwerk waarin we elkaar vragen kunnen stellen, zaken (te geef/ te koop) kunnen aanbieden, en informatie kunnen doorgeven.
 • We sturen vacatures door die voor de leden interessant kunnen zijn.
 • We houden de leden op de hoogte van wandelingen en proeverijen in (de prachtige omgeving van) Lyon, die zij samen met leden en niet-leden kunnen afspreken.
 • We houden de leden op de hoogte van wettelijke wijzigingen die relevant kunnen zijn voor Nederlanders en Vlamingen in het buitenland.
 • We organiseren (deelname aan) diverse culturele activiteiten in Lyon en omstreken, zoals interessante exposities, concerten, open dagen, etc.
 • We helpen ‘nieuwkomers’ aan een netwerk, steun en informatie.
 • 4x per jaar verschijnt ons blad “de Oranjerie”, waarin leuke interviews, tips en artikelen te vinden zijn (klik hier).
 • We zijn ook te vinden op Facebook (klik hier).

Daarnaast zijn wij nauw betrokken bij

 • De Nederlands-Vlaamse school “De Oranje Leeuw” (klik hier)
 • De “Dutch Business Club Rhone-Alpes” (DBCRA) (klik hier)
 • De “Netherlands Business Support Office” (NBSO) (klik hier)
 • De Nederlandse Ambassade in Parijs (klik hier voor Nederlandstalig en hier voor Franstalig)
 • De Federatie van Nederlandse Verenigingen (Associaties) in Frankrijk FANF (klik hier)
 • Vele informatie-kanalen voor Nederlanders in het buitenland

Is de vereniging alleen voor Nederlanders en Vlamingen?
Nee, de vereniging is voor alle Nederlands-sprekenden in Lyon en omstreken. De meeste van onze leden komen uit Nederland en België, maar anderen hebben later de Nederlandse taal geleerd en willen die graag bijhouden. Alle Nederlands-sprekenden zijn welkom bij de vereniging, onafhankelijk van hun taalniveau.

Hoe zit de vereniging in elkaar? Hoe actief zijn de leden?
De vereniging heeft een bestuur en een aantal groepen (bijvoorbeeld de redactie van de Oranjerie, of de jonge-moeders groep). Al het werk dat gedaan wordt voor de vereniging geschiedt op vrijwillige basis. Klik hier om te zien wie er allemaal betrokken zijn.
Daarnaast worden er allerlei feesten, wandelingen en culturele activiteiten georganiseerd. Als je het leuk vindt om iets te organiseren, of als je een idee hebt over de organisatie van bepaalde activiteiten, neem dan contact op met leden.lysoranje@gmail.com. Daar kunt u zich ook melden voor meer informatie over de vereniging.

Verenigingsblad “De Oranjerie”
Voor leden van de vereniging is een abonnement op De Oranjerie inbegrepen. We zijn altijd op zoek naar interessante bijdragen, zodat we ons verenigingsblad 4x per jaar in digitale vorm kunnen uitbrengen. De mogelijkheid bestaat om 1 à 2 keer per jaar De Oranjerie op papier te ontvangen. Hiervoor vragen we een bijdrage van € 5 per jaar.

Voorbeelden van artikelen uit De Oranjerie kunt u vinden op de Homepage. Als u kopij wilt inleveren, wilt adverteren, of gewoon een vraag hebt over De Oranjerie, dan kunt u het contactformulier op de website invullen. Ook kunt u een email sturen naar leden.lysoranje@gmail.com.